Fwd: Styrelsemöte BITS 3/9 kl 17:15

Dagens möte för BITS kommer att hållas i salen Passaden.

Ha det gött, HAJ.

Frida Malm
Ordförande BITS

**~*~* Ursprunglig kallelse *~*~**

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i *ännu okänd sal* torsdag
3/9-18 kl. 17:15. – Formalia – *

*§1 Mötet öppnas*

*§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare*

*§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet*

*§4 Yttranderätt och rösträtt*

*§5 Fastställande av dagordning*

*§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll*

*- Ärenden – *

*§7 Rapporter*

*§8 Skrivelser*

*§9 Ekonomi*

*§10 Styrelsen*

*§11 Programrummet*

*§12 Utbildning*

*§13 Näringsliv*

*§14 Evenemang*

*- Avslutning -*

*§15 Övrigt*

*§16 Kalender*

*§17 Mötet avslutas*

*Med vänlig hälsning,*

*Frida Malm, Ordförande BITS*


Comments are closed.