Rättelse av kallelse Maskinsektionen ROST

Hej,

I kallelsen har datumet blivit fel. Mötet ska vara kallat till den 19/9, inte den 18/9

⁣Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST
Blekinge Studentkår


Comments are closed.