KAOS styrelsemöte 25/10

Hej!

KAOS styrelse kommer att sammanträda torsdagen den 25 oktober klockan 12.00.
Lokal meddelas inom de närmsta dagarna.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föreställande av föregående
mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Orkester
§10 Kör
§11 Framträdande

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Avslutning

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Cecilia Feldmanis,
———————————————–
Vice kårordförande / Vice president
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
/Av studenter, för studenter /
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

ugglan


Comments are closed.