KAOS styrelsemöte

  • av

Hej!

Plats för KAOS styrelsemöte är nu bestämt.
Platsen blir Claude Shannon, J3208.

Allt gott!

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Cecilia Feldmanis,
———————————————–
Vice kårordförande / Vice president
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
/Av studenter, för studenter /
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

ugglan