Styrelsemöte Mårfin(t), plats ändrad.

Styrelsemötet för Mårfin(t) idag (onsdag 14/11) kl. 14.00 kommer att ske i
sal Monsunen (A303).

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Comments are closed.