EKEN Styrelsemöte 2018-12-10

  • av

Hej,

Den 10 december klockan 17.15 hålls EKEN:s styrelsemöte i G527.
Dagordningen finns bifogad i PDF-format.

Med vänlig hälsning,
Erik Bernstrup
Ordförande utbildningsföreningen EKEN