EKEN Styrelsemöte 2019-02-27

Hej,

Den 27 februari klockan 17.15 hålls EKEN:s styrelsemöte i G527.
Dagordningen finns bifogad i PDF-format.

Med vänlig hälsning,
Erik Bernstrup
Ordförande utbildningsföreningen EKEN


Comments are closed.