Re: #ROOT Årsmöte den 11:e mars kl. 17.00

I min hast att skicka ut kallelsen till årsmötet, missade jag en punkt.

Följande punkt ska läggas till
10.3 Beslut om ekonomiansvarig.

Ekonomiansvarig
Den ekonomiansvariga ser till att #ROOTs ekonomi sköts. Du håller koll på
kontot, ser till att betalningar till event kommer tillrätta samt att
fakturor betalas och kommer till rätt ställe.

Den mån 25 feb. 2019 kl 18:58 skrev Adam Björkman <adabjo95@gmail.com>:

> #ROOT
> Härmed kallar jag till Årsmöte för #ROOT den 11:e mars kl 17.00 i Monsunen.
> För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
> Formalia
> 1 Mötets öppnas
> 2 Deltagare
> 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 5 Yttranderätt och rösträtt
> 6 Fastställande av dagordning
> 7 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
> 8 Ekonomisk berättelse för nuvarande verksamhetsår
> 9 Budget nästkommande verksamhetsår
> 10 Beslut om nästkommande styrelse
> 10.1 Beslut om ordförande
> 10.2 Beslut om sekreterare
> 10.3 Beslut om styrelseledamot
> 10.4 Beslut om suppleanger
> 10.5 Nästkommande verksamhetsår
> 11 Övrigt
> 12 Mötes avslutning
>
> Ordförande
> Som ordförande kommer du hantera en mängd olika uppdrag. Du kommer skicka
> kallelser till styrelsemöten. Du kommer agera ”huvudkontakt” mot BTH. Du
> kommer också delegera uppgifter som tillfaller styrelsen antigen på mejl
> eller på möten. Du kan också behöva ta snabba ärenden som kräver
> direkthandlingar.
>
> Sekreterare
> Som #ROOTs sekreterare sköter du alla #ROOTS handlingar. Du ser till att
> mötesprotkoll finns uppdaterade och påskrivna på molnet respektive i
> kårexpeditionen.
>
> Ledamot
> Som styrelseledamot är du en teamworker och gillar att hjälpa till. Du får
> uppdrag tilldelade av ordförande eller tar på dig uppdrag självmant.
> Uppdragen variera allt ifrån att kontakta en lärare om en kurs till att
> planera securityday.
>
>
>


Comments are closed.