EKEN Styrelsemöte 2019-03-28

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla styrelsemöte 2019-03-28 klockan
12.00 i EKEN-rummet (G527). Bifogat nedan finns dagordning.

Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN


Comments are closed.