#ROOT Klassrepresentantsmöte den 1:e april kl 17.00 i Monsunen

Härmed kallar jag till klassrepresentantsmöte den 1:e april kl 17.00 i Monsunen.

Klassrepresentantsmötet efterföljs av ett styrelsemöte.


Comments are closed.