Möte Pubsektionen 1/4 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 8:e oktober klockan 17:15 på Studentpuben Villan, Minervavägen 11.

Mötet kommer framförallt hantera den överlämning till nästkommande års styrelse som påbörjas detta datum, därmed kommer inte den vanliga dagordningen att följas.

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Comments are closed.