EKEN Styrelsemöte 2019-04-10 kl.17:15

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla styrelsemöte 2019-04-10 klockan
17.15 i EKEN-rummet (G527). Bifogat nedan finns dagordning.

Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN


Comments are closed.