Re: [BOSS-styrelse] BOSS Styrelsemöte 2019-04-10 kl. 17:15

Jag kommer tyvärr inte närvara men vill under punkten §9 Ekonomi rapportera
att bossjam gick 2471 kr back.
Mvh
Simon Lindgren
Ekonomiansvarig BOSS

Den sön 7 apr. 2019 kl 18:14 skrev Sebastian Lorensson < sebastian.lorensson@gmail.com>:

> Härmed kallar jag till styrelsemöte för Blekinge Organiserade
> Spelstudenter(BOSS)
>
> Mötet kommer äga rum *2019-04-10 *klockan *17:15 *i
> *G427, BOSS programrum.*
> — Dagordning —
>
> *- Formalia -*
>
> §1 Mötet öppnas
>
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
>
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
>
> §4 Yttranderätt och rösträtt
>
> §5 Fastställande av dagordning
>
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
>
>
> *- Ärenden -*
>
> §7 Skrivelser
>
> §8 Rapporter
>
> §9 Ekonomi
>
> §10 Studieutveckling
>
> §11 BOSS-rummet
>
> §12 Utvärdering BOSS föreläsningar
>
> §13 Årsmötet
>
> §14 Överlämning
>
> §15 AP
>
>
> *- Avslutning -*
>
> §16 Övrigt
>
> §17 Mötet avslutas
>
> — Slut —
>
> Välkommen!
>
>
> *Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via
> Sebastian Lorensson, Ordförande*
>
> _______________________________________________
> boss-styrelse mailing list
> boss-styrelse@bthstudent.se
> mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/boss-styrelse
>


Comments are closed.