EKEN styrelsemöte 2019-04-26

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla styrelsemöte 2019-04-26 klockan
12.15 i EKEN-rummet (G527). Bifogat nedan finns dagordning.

Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN


Comments are closed.