Smoersex styrelsemöte på .kauren kl. 18:00, 2019-04-29

Måndagen den 29 april är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

§1Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
§3 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
§4 Närvarandes talan- och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Föregående möte
§7 Ekonomi
§8 Dokument
§9 .kauren
§10 Phest
§11 Icke alkoholrelaterade evenemang
§12 Klickpunkten
§13Övrigt
§14 Nästa möte
§15 Mötets avslutande
Mvh,
Isabella “Laban” Calla Kjellin _____________________


Comments are closed.