EKEN styrelsemöte 2019-05-06

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla styrelsemöte 2019-05-06 klockan
17.15 i EKEN-rummet (G527). Bifogat nedan finns dagordning.

Varma hälsningar,
Hedvig Ernst
Vice Ordförande, EKEN


Comments are closed.