Kårstyrelsemöte 2019-07-09 på Discord klockan 17:30

  • av

Glad sommar!

Kårstyrelsen kommer ha sitt konstituerande möte 2019-07-09 klockan 17:30
på Blekinge studentkårs discord.

Möteshandlingarna hittar ni på molnet på följande länk:
molnet.bthstudent.se/data/public/e7e9da.php

Då det är första mötet för verksamhetsåret så har vi en hel del ärenden
att behandla så se till att vara väl pålästa.

Om övriga önskar att delta, meddela Kårstyrelsen på
styrelsen@bthstudent.se så löser vi det. 🙂

Allt gott!