BOSS styrelsemöte 2019-07-30, 17:30 via discord

  • av
Halloj!
Härmed kallar jag till möte för styrelsen av BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 30e Juli klockan 17:30 över BSKs egna discord server (BOSS röst-kanal)

Önskar du delta på detta möte? Kontakta då gärna oss i förväg via vår mejl (boss-styrelse@bthstudent.se) eller via chattmeddelande på vår facebook sida (https://www.facebook.com/BOSSBTH/)

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden:

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

§10 AP
Avslutning:

§11 Kalender

§12 Övrigt

§13 Mötet avslutas


Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande