Kårstyrelsemöte 2019-10-07 kl 17:15 i Monsunen

God fredag!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-10-07 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

 

Handlingarna finnes på följande länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/:f:/s/Dokumentarkiv/EgzbHrVDCwxAgZi__3vwo94B-0kWj1ZjuhtV7EllvBKgBQ?e=D2LCch

 

Allt väl och trevlig helg!

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Comments are closed.