SV: Kårstyrelsemöte 2019-11/11

Rättelse!

 

Lokalen för mötet är A312 Passaden

INTE A303 Monsunen.

 

Allt gott!

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Frännfors,
———————————————–
Vice Kårordförande / Vice President
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 

Från: Erik Frännfors
Skickat: 08 November 2019 08:20
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: Kårstyrelsemöte 2019-11/11
Prioritet: Låg

 

God morgon!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-11/11 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJQ1RocERsRDZWNUlpaGZlTUJxV2VDei1UOE8xNkpkZHJzVjRpV29nP3J0aW1lPWRqazJpYXRUMTBn&viewid=ebc650ee-db6e-4667-9670-b22f815608a5&id=%2Fsites%2FDokumentarkiv%2FDelade%20dokument%2FPublikt%2FKårstyrelsen%2F20192020%2F191111

Trevlig helg!


Comments are closed.