Kårstyrelsemöte 2020-06/08

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-06/08 klockan 17:15 i BSKs Discord.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200608

Trevlig helg!


Comments are closed.