BOSS extrainsatt möte 2020-06-22 kl 17:15

Halloj!
Under föregående styrelsemöte blev BOSS-styrelse medveten om att två personer i den invalda styrelsen för nästa verksamhetsår ej kommer kunna fullfölja sina uppdrag. Med anledning av detta håller styrelsen ett extrainsatt möte för att välja in en ny ordförande samt en ny studieutvecklingsansvarig.

 

Notera att under detta möte ges alla studenter inom BOSS rösträtt, precis som under ett årsmöte.
En student inom BOSS är en person som studerar  inom något av programmen Technical Artist, Spelprogrammering eller Civ. i spel-och programvaruteknik vid Blekinge Tekniska högskola.

 

Härmed kallar jag till extrainsatt möte för BOSS utbildningsförening. Detta möte kommer hållas den 22:e Juni kl 17:15 på distans via BSKs discordserver.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas

 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner

 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

 

§4 Fastställande av dagordning

 

Ärenden

 

§5 Val av nya styrelsemedlemmar

 

Avslutning

 

§6 Övrigt

 

§7 Mötet avslutas

 

Ha det gött!
Vänlig hälsningar, Blekinge Organiserade spelstudenter (BOSS) via
Tim Johansson, Ordförande

 


Comments are closed.