Karlskronas Pubsektion styrelsemöte 2020-07-29 kl 18:15 i Teams

  • av

; background-color:rgb(255,255,255)”>

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Love Andrén

———————————————– 
Ordförande / Chairman
Karlskronas Pubsektion
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————–
love.andren@bthstudent.se