Rättelse: Kårstyrelsemöte 2020-07/23

  • av

Härmed kallar jag till möte på distans via teams, klockan 17:30, 2020-07-23.

Mötesrum: Anslut till Microsoft Teams-möte

Handlingar hittas HÄR

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Arian Watti, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se
 
+46708276162

ugglan