Rättelse: Sexistenzmöte, 2020-07-28 kl.17.30

  • av

Förhinder har uppstått och vi flyttar vårat möte till tisdagen den 28 juli kl. 17.30. mötet kommer hållas i Teams.

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Insegel

§14 Sappning 

§15 Evenemang 

 

§16 Övrigt 

§17 Action Point och Workshop 

§18 Kalender 

§19 Mötet avslutas  

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning