#ROOT Styrelsemöte 2020-08-09 kl 17:00 i Teams

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Thomasson
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
erik.thomasson@bthstudent.se
+46721999980