Sv: SiT styrelsemöte onsdagen 11 november kl.17.15 i kansliet

  • av
Rättelse!
Plats för mötet är ändrat till via teams pga de nya restriktionerna i Blekinge!
Bifogar länk nedan
Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Läs mer | threadId=19_71f26fe5d160460aa254ac5b04a55846@thread.tacv2&messageId=1604872271703&language=sv-SE” rel=”noreferrer noopener” style=”font-size:14px;text-decoration:underline;color:#6264a7;font-family:’Segoe UI’,’Helvetica Neue’,Helvetica,Arial,sans-serif” class=”me-email-link”> Mötesalternativ

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Sofia Starck
———————————————– 

Ordförande i Studentkultur i Tiden

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 

Av studenter, för studenter

———————————————– 

sofia.starck@bthstudent.se


Från: Sofia Starck
Skickat: den 8 november 2020 22:52
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: SiT styrelsemöte onsdagen 11 november kl.17.15 i kansliet

 

Sektionen Studentkultur i Tiden kallar till möte i Kansliet den 11 november kl. 17.15

 

Formalia 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet 

§4 Yttranderätt och rösträtt 

§5 Fastställande av dagordning 

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll 

 

Ärenden 

§7 Skrivelser 

§8 Rapporter 

§9 Mössceremoni

§10 Kick-off

§11 Örlogsbal

 

Avslutning 

§9 Övrigt 

§11 Kalender 

§12 Mötet avslutas 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Sofia Starck
———————————————– 
Ordförande i Studentkultur i Tiden
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter
———————————————
sofia.starck@bthstudent.se