Kårstyrelsemöte 2020-11-19

Härmed kallar jag till Kårstyrelsemöte, Torsdag den 19de november 2020 klockan 17:15, på Kårstyrelsens teams.

 

Handlingar hittas Ikon förMapphär.

Teams-länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a326e8b82863643ecb69d2e4ecd3e59ba%40thread.tacv2/1594638256748?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%220db684f4-0461-4124-8b88-901880220d45%22%7d

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Carl Brinck, 
———————————————– 
Vice Kårordförande / Vice President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
vice@bthstudent.se
 
+46733146162

ugglan