Sexistenzmöte 2020-11-23 kl.17.30

  • av

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz. Mötet äger rum måndagen den 23 november 2020 klockan 17.30 och kommer vara på distans via teams. Skicka ett mail till sexistenz@bhtstudent.se för att delta.  

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Sappning 

§14 Draft

§15 Evenemang 

 

§16 Övrigt 

§17 Action Point och Workshop 

§18 Kalender 

§19 Mötet avslutas  

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning