BOSS Extrainsatt Årsmöte 2020-12-09

  • av
Tjena!
Dessvärre så har BOSS styrelsens studieutvecklingsansvarig valt att lämna styrelsen.
Med anledning av detta håller styrelsen i ett extrainsatt möte för att välja in en ny studieutvecklingsansvarig samt öppnar för fri nominering.
Notera att under detta möte ges alla studenter inom BOSS rösträtt.
En student inom BOSS är en person som studerar inom något av programmen Technical Artist, Spelprogrammering, Civ. i spel-och programvaruteknik eller Basår vid Blekinge Tekniska högskola.

Härmed kallar jag till extrainsatt årsmöte för BOSS styrelse. Detta möte kommer hållas den 9e December klockan 17:30 på distans via Teams.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Fastställande av dagordning

Ärenden

 

§5 Val av nya styrelsemedlemmar

§6 Budget

Avslutning

§7 Övrigt

§8 Mötet avslutas

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | threadId=19_848a1268f75a4b6eb69ca4ea002b76e9@thread.tacv2&messageId=1605893412534&language=en-GB” rel=”noreferrer noopener” target=”_blank” title=”https://teams.microsoft.com/meetingoptions/?organizerid=31218b2b-aa63-4f48-8703-4f7744f0570c&tenantid=268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4&threadid=19_848a1268f75a4b6eb69ca4ea002b76e9@thread.tacv2&messageid=1605893412534&language=en-gb” style=”font-size: 14px; text-decoration: underline; color: rgb(98, 100, 167);” class=”me-email-link”> Meeting options

________________________________________________________________________________