Kårstyrelsemöte 2021-01-12

Härmed kallar jag till möte på Kårstyrelsens Teams, klockan 17:15, 2021-01-12

Mötesrum:  Anslut till Microsoft Teams-möte

 

Handlingar finns här

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Arian Watti, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se
 
+46708276162

ugglan