Rättelse av datum

; background-color:white; margin:0px”>Med vänliga hälsningar / Kind regards

Therese Eriksson

Ordförande / Chairperson 

Mårfin(t) / Students’ Union Board
Blekinge Studentkår / Blekinge Students’ Union 
Av studenter, för studenter 


Utbildningsförening för sjuksköterskeprogrammet

————————————————————–

therese.eriksson@bthstudent.se