Ändrat datum: Sexistenzmöte 25/1-2020 kl.17.30

Vi har bytt datum för dagens möte då vi insåg en krock med förseglet, vi har därför nästa möte måndagen den 25 januari 2020 kl.17.30. Mötet kommer vara på distans via teams. Skicka ett mail till sexistenz@bthstudent.se om ni önskar att delta.  

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare 

§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen 

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter 

§8 Skrivelser 

§9 Ekonomi

§10 Lokalen 

§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen 

§13 Draft

§14 Evenemang 

 

§15 Övrigt 

§16 Action Point & Workshop 

§17 Kalender 

§18 Mötet avslutas

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Michaela Mattsson, 
———————————————– 
Ordförande

Sexistenz
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
———————————————– 
michaela.mattsson@bthstudent.se

 

 

En bild som visar svart tavla  Automatiskt genererad beskrivning