#ROOTs Årsmöte 2020-03-31 kl 17:15 på Teams

Nu är det dags för #ROOTs årsmöte!

Mötet kommer att hållas 2020-03-31 kl 17:15 på Teams

Länk till mötet:

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYwNWZiYzktNDUyNS00ZGJkLTgxODktMDgxMDIzZTBlYWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d…

 

– Formalia –
§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Fastställande av dagordningen

 

– Ärenden –

§6 Verksamhetsberättelser (nuvarande verksamhetsår)

                      -Föredragare: Erik Thomasson / Mötesordförande

§7  Utvärdering av nuvarande verksamhetsår

                      -Konstruktiva åsikter uppmanas

§8 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)

                      -Föredragare: Erik Thomasson / Mötesordförande

§9 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår

                      -Föredragare: Adam Willerton / Ekonomiansvarig

 

§10 Val av ny styrelse

§10.1 Val av Ordförande

§10.2 Val av Sekreterare

§10.3 Val av Ekonomiansvarig

§10.4 Val av Utbildningsansvarig

§10.5 Val av Evenemangsansvarig

§10.6 Val av Näringslivsansvarig

§10.7 Val av PR- och informationsansvarig

§10.8 Val av Ledamöter

 

§11 Överlämning

 

– Avslutning –

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Thomasson
———————————————–
Ordförande / President
Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT
———————————————–
erik.thomasson@bthstudent.se
+46721999980