Kårstyrelsemöte 2021-03-12

Härmed kallar jag till möte med Kårstyrelsen 2021-03-12, klockan 17:15 på Kårstyrelsens teams.

Handlingar hittas här.
Teamslänk här.

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Arian Watti, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se
 
+46708276162

ugglan