Kårstyrelsemöte 2021-04-20

Härmed kallar jag till möte med Kårstyrelsen på tisdag 2021-04-20, klockan 17:15 på Kårstyrelsens Teams.


Handlingar hittas ​Folder icon här.
Länk till teamsmöte här.

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Arian Watti, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se
 
+46708276162

ugglan