RÄTTELSE: Extrainsatt .smoersex styrelsemöte den 20:e maj är inställt.

Det extrainsatta styrelsemötet som skulle ske ikväll kl. 20:00 är inställt. 
Nästa möte sker kommande måndag som vanligt😊

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julius Puke
———————————————– 
Sekreterare / Secretary

.smoersex


Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter