Hoppa till innehåll

Möte Sexistenz

  • av

Hej hopp!

Måndag den 26 september kallar jag till möte i sal J1270 klockan 17:30.

 

 

Dagordning:

 

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Sexistenz

§10 Ekonomi  

§11 Lokalen

§12 Pubsektionen

§13 Evenemang

13.1 Fia slaget

§14 Sappning

§15 Workshop

§16 Action Points

§17 Kalender

17.1 Översiktsplanering

§18 Övrigt

§19 Mötets Avslutas

 

Fika ansvarig för mötet är: Max Severinsson

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

 

Tove Freed

———————————————–

Ordförande / President

 

 

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————–

Tove.freed@bthstudent.se

 

 

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union. Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona