Hoppa till innehåll

.smoersex styrelsemöte 26/9

  • av

Godmorgon, Härmed kallar jag till .smoersex styrelsemöte måndag den 26/9 kl.18:00 i Ateljén.

 

Dagordning    

§ 1 Mötet öppnas   

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner   

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§ 4 Yttranderätt och rösträtt   

§ 5 Fastställande av dagordning   

§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll       

 

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Dokument  

§9 Ekonomi  

§10 .kaur   

§11 .bhar   

§12 Evenemang  

§13 .klickpunkten

§14 .bAAKsmällan

 

Avslutning   

§15 Övrigt   

§16 Nästa möte   

§17 Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Han Luo

———————————————– 
PR- och Sponsoransvarig

Inköpsansvarig

.smoersex

———————————————– 

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————–

Han.luo@bthstudent.se

 

sv_SESwedish