Hoppa till innehåll

BOSS Styrelsemöte 2022-09-28

  • av

Trevlig helg folket!

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum onsdagen den 28/9 klockan 17:30 i BOSS rummet (G427) med möjlighet för deltagande på distans via Teams (länk finns nedan).

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Studieövervakning

§10 Styrelsen

§11 Ekonomi

§12 BOSS-rummet

§13 Evenemang

Avslutning

§14 Action points

§15 Kalender

§16 Beslutsammanfattning

§17 Övrigt

§18 Mötet avslutas

Klicka här för att ansluta till mötet

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Fabian Hagerström

———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Blekinge Organiserade Spelstudenter

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————–

Fabian.hagerstrom@bthstudent.se