Hoppa till innehåll

Styrelsemöte BiTS 2022-09-27

  • av

Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte i BITS programrum G429, den 27-09-2022 klockan 12:10.

– Formalia –

 

§1 Mötet öppnas

 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

 

§4 Yttranderätt och rösträtt

 

§5 Fastställande av dagordningen

 

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

 

 

 

– Ärenden –

 

§7 Rapporter

 

§8 Skrivelser

 

§9 Ekonomi

 

§10 Styrelsen

 

§11 Sociala medier

 

§12 Programrummet

 

§13 Utbildning

 

§14 Näringsliv

 

§15 Evenemang

 

 

 

– Avslutning –

 

§16 Övrigt

 

§17 Kalender

 

§18 Mötet avslutas


sv_SESwedish