Hoppa till innehåll

Styrelsemöte BITS 03-10-2022

  • av

Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte i:

 

BITS programrum G429,

 

den 03-10-2022 klockan 17:15.

 

 

 

– Formalia –

 

§1 Mötet öppnas

 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

 

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

 

§4 Yttranderätt och rösträtt

 

§5 Fastställande av dagordningen

 

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

 

 

 

– Ärenden –

 

§7 Rapporter

 

§8 Skrivelser

 

§9 Ekonomi

 

§10 Planering HT22

 

§11 Näringsliv

 

§12 Evenemang

 

 

 

– Avslutning –

 

§13 Övrigt

 

§14 Kalender

 

§15 Mötet avslutas

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Jacob Wattwil

————————————————–

Ordförande / President

BITS – Blekinges Ingenjörstekniska Studenter

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

————————————————–

jacob.wattwil@bthstudent.se

+46709630609