Hoppa till innehåll

Mårfint styrelsemöte

Godmorgon!

Härmed kallar jag till Mårfin(t) styrelsemöte. Detta äger rum 6/10, kl. 17.00 i Mårfin(t) rummet (G425).

 

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Ekonomi
§11 Utbildning
§12 Evenemang


– Avslutning –
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Beslutssammanfattning
§16 Action point
§17 Mötet avslutas

 

Med vänliga hälsningar,

 

signature_4002939782

Moa Lanzén

Ordförande

Mårfin(t)

signature_2993132

076 7999312

signature_1308585647

moa.lanzen@bthstudent.se

 

 

 

sv_SESwedish