Hoppa till innehåll

BOSS styrelsemöte anno 22 menso 10 die 12 aka 2022-10-12

Salve diem meus amor!

Härmed kallar jag till möte för BOSS som äger rum onsdagen den 12/10 klockan 17:30 i BOSS rummet (G427) med möjlighet för deltagande på distans via Teams (länk finns nedan).

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Studieövervakning

§10 Styrelsen

§11 Ekonomi

§12 BOSS-rummet

§13 Evenemang

Avslutning

§14 Action points

§15 Kalender

§16 Beslutsammanfattning

§17 Övrigt

§18 Mötet avslutas

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Meeting ID: 314 256 249 713
Passcode: 6TVJnC

Learn more | threadid=19_16dbcdc8c7a94e2d975cded540133502@thread.tacv2&messageid=1664988374463&language=en-gb”> Meeting options

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

My Skog

Ordförande / President

Blekinge Organiserade Spelstudenter

boss@bthstudent.se

Blekinge Organiserade Spelstudenter is an educational association under Blekinge Student Union that is ran by other students. BOSS represents the students that attend the game focused programs and the Technical Preparatory year at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona.