Hoppa till innehåll

Sv: KIDS Styrelsemöte 2022-10-05

Mötet kommer hållas i J1650.

 

Från: Alexander Winblad
Skickat: den 2 oktober 2022 16:35
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: KIDS Styrelsemöte 2022-10-05

 

Härmed kallar jag till möte för KIDS som äger rum den 5:e oktober klockan 17:15. Mötet kommer ske på plats. Återkommer med sal.

 

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Styrelsen

§10 Bokningssystem

§11 Idrottshallar

§12 Profilkläder

§13 Ekonomi

§14 Evenemang

 

Avslutning

§15 Action points

§16 Beslutsammanfattning

§17 Kalender

§18 Övrigt

§19 Mötet avslutas

 

 

  Alexander Winblad

  Ordförande

  KIDS

  E-post: alexander.winblad@bthstudent.se 

 

 

sv_SESwedish