Hoppa till innehåll

BITS Extrainsatt årsmöte 2022-10-27

Haj haj!
Härmad kallar jag till ett extrainsatt årsmöte för utbildningsföreningen BITS,
den 27 oktober 2022 klockan 17:30
i J1280.

Tillhörande handlingar är bifogade.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt


– Ärenden –
§5 Val till styrelse

– Avslutning –
§6 Övrigt
§7 Kalender

§8 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Jacob Wattwil
————————————————–
Ordförande / President
BITS – Blekinges Ingenjörstekniska Studenter
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter

————————————————–

+46709630609