Hoppa till innehåll

Kallelse .smoersex styrelsemöte måndag den 10/10

God jul och glad påsk! Härmed kallar jag till .smoersex styrelsemöte måndag den 10/10 kl.18:00 i Ateljén.


DAGORDNING     

§ 1 Mötet öppnas   

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner   

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet   

§ 4 Yttranderätt och rösträtt   

§ 5 Fastställande av dagordning   

§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll       

 

Ärenden   

§7 Rapporter   

§8 Dokument  

§9 Ekonomi  

§10 .kaur   

§11 .bhar   

§12 Evenemang  

§13 .klickpunkten

§14 .bAAKsmällan


Avslutning   

§15 Övrigt   

§16 Nästa möte   

§17 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar / Kind regards  

Lina Sandén

—————————————– 

Sekreterare / Secretary 

Studiesociala sektionen i Karlshamn .smoersex 

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————–