Hoppa till innehåll

Sv: Kallelse för Studentkultur i Tiden
Teams länk:

Från: Rasmus Andersen
Skickat: den 20 januari 2023 14:19
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se>
Kopia: Studentkultur i Tiden <sit@bthstudent.se>
Ämne: Kallelse för Studentkultur i Tiden

 
Hej allesammans, 

här med kallar jag till möte för Studentkultur i Tiden måndagen den 23/1 klockan 17:15.
Mötet kommer att vara i salen G313 på campus Karlskrona.  
Önskas Teams länk för deltagande ombeds detta meddelas innan mötet.


Dagordning
Formalia:
§1 Mötet öppnas
§2 Yttranderätt och rösträtt
§3 Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Fastställande och uppföljning av föregående mötesprotokoll

Ärenden:
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Ovvar
§11 Mössor
§12 Lokal
Avslutning:
§13 Snacka SkiT & Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Rasmus Andersen

————————————

Ordförande/ President

Blekinge studentkår / Blekinge students’ union

Studenkultur i Tiden / The section for student culture

Lite finare, lite bättre

————————————

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr

sv_SESwedish