Hoppa till innehåll

Möte SexistenzHEJHEJHEEEEJ

Ljusare tider valkas och även möte… Så här med kallar jag till möte den 30 januari i sal J1270 med start 17:30, jipppii!

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörighetsutlysande och beslutsrätt

§4 Yttranderätt & rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande av föregående mötesprotokoll

 

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Sexistenz 

§10 Ekonomi  

§11 Lokalen

§12 Pubsektionen

§13 Evenemang 

§14 Draften

§15 Workshop

§16 Action Points

§17 Kalender

§18 Övrigt

§19 Mötets Avslutas

 

Fika ansvarig för mötet är: Mattias Nyman

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

 

Tove Freed

———————————————–

Ordförande / President

 

 

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Av studenter, för studenter

———————————————–

Tove.freed@bthstudent.se

 


 

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union. Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction
activities for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr