Hoppa till innehåll

BITS Styrelsemöte 31/1/23
Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte

i BITS programrum G429

den 31 januari 2023 klockan 12:15

 

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

 

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Sociala medier

§12 Programrummet

§13 Utbildning

§14 Näringsliv

§15 Evenemang

 

– Avslutning –

§16 Övrigt

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Jacob Wattwil
————————————————–
Ordförande / President
BITS – Blekinges Ingenjörstekniska Studenter
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter

————————————————–

jacob.wattwil@bthstudent.se

+46709630609BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr

sv_SESwedish